บบ
 
 

CONSEJO DIRECTIVO DEL IFT


_______________________________________________________
CICTHU

titular ISIDRO LEGARRETA (vicepresidente)

suplente 1ro. JULIO ANDRES BAQUERIZA

suplente 2do. JORGE ALFREDO DIEZ


AAFMHA

titular ALBERTO NICO ( secretario)

suplente 1ro. SILVIO CECHET

suplente 2do. NORBERTO OMAR TICCA


FUNDACION
BCO. GALICIA

titular ROBERTO AUGUSTO FERREYRA (presidente)

suplente 1ro. ZUNILDA R.C.SPERONI

suplente 2do. MATIAS PONS LEZICA


CICTHU

titular MARIA DEL CARMEN L. DE MOLINARI (tesorera )

suplente 1ro. MARIA DE ICIAR DE G. DE BAQUERIZA

suplente 2do. FRANCISCO XABIER ZUBILLAGA

_______________________________________________________

DIRECTOR


Ing. ANTONIO SEMINA

_______________________________________________________